Warszawski szczyt NATO

Stolica naszego kraju bierze co jakiś czas udział w istotnych wydarzeniach o charakterze ogólnoświatowym. Ostatnim takim ważnym wydarzeniem był chociażby szczyt NATO, czyli dwudniowe spotkanie przedstawicieli członków Sojuszu Północnoatlantyckiego odbywające się w lipcu 2016 r.

Ustalenia i decyzje

Tego rodzaju spotkania nie mają regularnego charakteru, jednak odbywają się zawsze wówczas, gdy istnieje konieczność podjęcia ważnych decyzji odnośnie wprowadzenia nowej strategii działania czy przyjęcia do sojuszu nowych członków. Polska należy do Paktu od 1999 r., a spotkanie w lipcu 2016 r. było pierwszym takim spotkaniem na naszym terenie. Podczas tego wydarzenia podjęto różne ważne decyzje o charakterze strategicznym, takie jak między innymi rozmieszczenie batalionów NATO w krajach bałtyckich i w Polsce, przygotowanie specjalnego programu pomocowego dla Ukrainy, ogłoszenie wstępnej gotowości operacyjnej tarczy antyrakietowej, czy uznanie cyberprzestrzeni za nowy obszar działań operacyjnych. Podczas spotkania akcentowano fakt, że podejmowane kroki oraz działania mają przede wszystkim charakter obronny. Podkreślano także rolę suwerenności, znaczenie demokracji i pluralizmu politycznego, które stanowią także podstawę polskiej konstytucji.

Wydarzenie tego typu, na skalę światową zostało w Warszawie przygotowane z rozmachem i odbyło się bez żadnych zaskakujących niespodzianek. Było to – jak podkreślił sam sekretarz generalny NATO – historyczne wydarzenie o istotnym znaczeniu dla wielu krajów Europy.