Warszawa i Szczyt Klimatyczny 2013

Warszawa na przełomie kilku ostatnich lat uczestniczyła w ważnych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, dzięki którym jej rola i znaczenie na tle innych krajów Europy i świata wyraźnie wzrosła. Takim wydarzeniem, dzięki któremu mówiono o naszym kraju również poza jego granicami był chociażby Szczyt Klimatyczny w 2013 r.

Szczyt Klimatyczny i jego założenia

Szczyt odbył się na popularnym Stadionie Narodowym, na którym rok wcześniej odbyło się inne wydarzenie na skalę międzynarodową, a mianowicie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Tym razem, spotkanie, jakie zgromadziło w stolicy przedstawicieli najważniejszych Państw, dotyczyło ważnych kwestii dotyczących polityki klimatycznej. W konferencji uczestniczyły państwa, które przystąpiły do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Związana jest ona z określeniem założeń międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, które odpowiadają za globalne ocieplenie. Polska po raz drugi była organizatorem wydarzenia, które tym razem odbyło się właśnie w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział delegaci ze 194 krajów, w tym przedstawiciele miast, organizacji społczno-ekologicznych i biznesu.

Polska dbająca o środowisko

Dzięki temu wydarzeniu wzmocnił się wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, jako kraju zaangażowanego w ochronę środowiska naturalnego i akcentującego konieczność większej dbałości o jego naturalne zasoby. Warto przy tym dodać, że nasz kraj w ciągu ostatnich dwóch dekad znacznie zmniejszył emisję dwutlenku węgla, przy jednocześnie większym wzroście gospodarczym. Dzięki wydarzeniu, jakie odbyło się w Warszawie mogliśmy ten fakt wyraźnie zaakcentować.