Pamiętna historia

W historii Warszawy są takie wydarzenia, które z jednej strony przypominają smutne momenty z życia miasta, ale z drugiej świadczą o bohaterstwie jej zwykłych mieszkańców, których postawa i odwaga zapisały się na kartach historii. Takimi wydarzeniami są między innymi powstania, których miasto przeżyło nie jedno.

Powstanie w getcie warszawskim

Co roku obchodzone jest między innymi Powstanie w getcie warszawskim. Powstanie było skierowane przeciw Hitlerowcom i było zorganizowane przez Oddziały Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). Miało miejsce od 19 kwietnia do połowy maja 1983 r. Powstanie było zbrojnym wystąpieniem przeciwko likwidacji getta warszawskiego, która to likwidacja miała uwzględniać zagładę europejskich Żydów. Ostatecznie powstanie zostało stłumione, wiele osób zostało zabitych i wywiezionych do obozów.

Powstanie warszawskie

Innym wydarzeniem o podobnym wydźwięku było Powstanie warszawskie, jakie miało miejsce w okresie od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. W powstaniu walczyło wielu cywilów, a wśród nich także dzieci i młodzież. Podczas tych dwóch miesięcy walk poległo ponad 180 tys. osób. To powstanie także zostało stłumione, a miasto zrównane niemal z ziemią. Trwało jednak długo, w porównaniu z szansami, jakie ówcześni mieszkańcy mieli w stosunku do sił okupanta.

Tego typu wydarzenia wskazują na ważne kwestie w kontekście nie tylko politycznym, ale i kulturowym. Pokazują, że ludzie nie godzą się na różne formy zniewolenia i że są w stanie się im sprzeciwić. Pokazują jednak również jak niebezpieczne i bezsensowne mogą być różne idee wymierzone bezpośrednio przeciw człowiekowi i że nie warto przy nich obstawiać, gdyż zawsze finalnie niesie to za sobą ogromne straty.